ประชาสัมพันธ์

รายการ วันที่ โดย
1. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี รอบ 2 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
2. ประชุมสมาคมผู้บริหารอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคัดกรองตัวแทนรุ่น 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
4. ผู้อำนวยการศึกษาดูงาน 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
5. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
6. ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
7. ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
8. โครงการส่งต่อคอมพิวเตอร์ มือสองเพื่อการเรียนรู้ 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
9. หมู่ 2 และ หมู่ 14 มาพัฒนาโรงเรียนในวันนี้  0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
10. บ้านป่าห้า หมู่ที่ 3 ทุกครัวเรือน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ กันทำรั้วรอบบ่อปลา 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
11. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มาจัดระบบติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
12. ตัดไม้ไผ่เพื่อนำไปสร้างรั้วกั้น รอบสระน้ำ(บ่อเลี้ยงปลา) 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
13. ซ่อมบำรุงทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
14. รับมอบหนังสือจาก มูลนิธิ ดร.วิษณุ  ตุลสุข 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
15. ศน.นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
16. ประชุมคณะครู 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
17. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ
18. ประชุมกรรมการสถานศึกษา 0000-00-00 ธีรินท์ แซ่เฮ่อ

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรม

Latest News57010125

งานทำบุญฉลองซุ้มประตูวัด ณ วัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เว

คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ได้ไปร่วมงานทำบุญฉลองซุ้มประต

Read more
Latest News57010125

ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันใ

ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญ

Read more
Latest News57010125

การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประ

เข้าร่วมแข่งขันในโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภททีม

Read more
Latest News57010125

เกียรติบัตร การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอ

เข้าร่วมแข่งขันในโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภททีม

Read more
Latest News57010125

กิิจกรรมปลูกต้นไม้

ร่วมกันปลุกต้นไม้ในโครงการ "ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลุกคน สพฐ.ให้รักษ์สิ่งแวดล้อม"

Read more
Latest News57010125

การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้

การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี

Read more
Latest News57010125

ทำบุญตักบาตร "วันมาฆบูชา"

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

Read more
Latest News57010125

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563

จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ในวันที่ 8 มกราคม 2563

Read more
Latest News57010125

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมแลกของขวัญ เนื่องในงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.