ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00