ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

170 หมู่ 3 บ้านป่าห้า

ตำบล*ทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0946193615

toongkor_2012@hotmail.com

170 หมู่ 3 บ้านป่าห้า

ตำบล*ทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00