ข้อมูลโรงเรียน บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ท.ก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Toongkor School

170 หมู่ 3 บ้านป่าห้า
ตำบล*ทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0946193615

เบอร์โทรศัพท์ : 0946193615

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://bantoongkor.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 2 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 3 3 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 0 2 2 1
ป.2 4 9 13 1
ป.3 2 4 6 1
ป.4 3 2 5 1
ป.5 7 2 9 1
ป.6 3 5 8 1
อ.3 0 1 1 1
รวม 19 25 44 7