ตรวจสอบเบื้องต้นโรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)